اي مفيد

چند تکه استخوان، بی‌پلاک...

کاروان رسیده بهشت. پیرمرد پشت تریبون می‌گوید: «خودروی اول برای خانم‌هاست. بگذارید تابوت‌ها را خانم‌ها ببرنند معراج». ایستاده‌ایم کنار پیاده‌رو و حسرت می‌خوریم. صدایی از جمعیت پشت سرمان می‌گوید: «خانم‌ها چطور بردارند؟» خانمی با اشک جوابش می‌دهد: «تابوت‌ها سنگین نیستند. خانم‌ها هم می‌توانند بردارند»...اگر دریا نمی‌گنجد به کوزه با چه اعجازی
میان چفیه پیچیدند جســـم پهلوان‌ها را؟


یادم می‌آید می‌گفت: «اگر معنای این یک بیت را بفهمی دیگر نمی‌پرسی چرا قبر عباس(ع) کوچک است»..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 11 شهریور 1392