اي مفيد

رفیق

با چادرم شوخی داریم
امروز پایش را از عمد گرفت به پایم! خوردم زمین. وسط خیابان. 
سنگریزه‌ای دستم را خراشید!
غمگین روی صندلی افتاده. دلخور است.. از دست خودش!
دارم می‌برم آبی بپاشم به سر و رویش،


بخنـدد!
بخندیم!

با چادرم رفیقم..

______________________________
برای موج وبلاگی صبر ریحانه‌ها

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 29 تیر 1392