اي مفيد

ده تا..

عشق بچگانه‌ای دارم و به همین عشق بچگانه می‌بالم. آخر می‌دانی، بچه‌ها همه چیزشان خوب است، صاف است، صادقانه است.
عشق بچگانه‌ای دارم. حتی 
اگر بگویم به اندازه‌ی انگشت‌های دستم، باورش کن.. که دوستت دارم.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 22 اردیبهشت 1392